Гроші та кредит (для 6.030504) - денна, заочна ф.н.
(GK)

 Для этого курса нужно кодовое слово

КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів 3 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 спеціалізації «Облік і аудит», «Економіка будівельних підприємств»,«Економіка підприємства»)

Для этого курса нужно кодовое слово