Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих науковців "Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє"
(Конференція "Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє")

 Курс доступен гостю
 Для этого курса нужно кодовое слово

Система міського господарства України потребує системних дій з розвитку, реформування і модернізації. Застарілі підходи у системі управління, низька інвестиційна привабливість галузі, нагальна потреба у технічному та технологічному переоснащенні потужностей підприємств ЖКГ вимагають створення комплексних програм розвитку міста, які б акумулювали провідний міжнародний досвід та враховували національну специфіку. Проблеми міського господарства не можливо вирішити без сучасних наукових досліджень та розробок. Тому, сучасний ринок вимагає від системи освіти постійного пошуку новітніх підходів до підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які були б готові до швидкоплинних змін, що відбуваються у суспільстві, економіці, бізнесі, які могли б запровадити креативні та творчі підходи і проекти у систему міського господарства.

Курс доступен гостю  Для этого курса нужно кодовое слово